Problem, utfordring eller berikelse?

Vår barnehage har dette barnehageåret barn i alderen 1 - 5 år. I større barnehager er 1 - 2 åringene på egne avdelinger men her har vi hele spektret samlet; rundt matbordet, i samlingsstund, i utelek, i hallaktivitet og i alle daglige gjøremål.

En dag i uka har vi gruppedag; da samles barna rundt aktiviteter som er spesielt tilpasset deres egen alder. Her leser vi, jobber med språkutvikling, leker, går på tur osv. Faste voksne har ansvar for de ulike gruppene og dermed sikrer vi at hver gruppe har progresjon i f.eks læring.

Spørsmål vi hele tiden stiller oss: Hva forstår de? Hva klarer de selv? Hva må vi gjøre for de? Hvordan motiverer vi til nye ferdigheter?

Men jo flere vi er sammen 🙂:

Stort sett er vi samlet i barnehagehverdagen. Det vi ser er at de minste kopierer de største, både ved tegne/ maleaktiviteter, i leken, ved matbordet og i garderoben. Her ligger det utrolig mye læring!

Filosofien vår er at et lite barn er et lite, helt menneske i en litt mindre kropp, og dersom små barn er HELE mennesker må vi gå veien SAMMEN med dem, og ikke langt foran! Det betyr at vi må gå SAKTE! Det er altså ingenting av det som foregår i barnehagen som de minste IKKE kan - sosialt og emosjonelt. Det handler bare om at vi må gi de tid! Tid til å utforske, tid til å leke, tid til å lære. I denne barnehagen har vi faktisk BETALT for å ta oss tid til at ungene skal "klare selv":)

Om å gi tid: Når vi jobber med temaer tilknyttet rammeplanen/ årstida/ høytider osv. legger vi opp til mange forskjellige aktiviteter. I fjor høst tok vi i bruk et av rommene i barnehagen som til hver temaperiode omskapes til et "sanserom" tilknyttet temaet vi jobber med. Dette har gitt barna en mer helhetlig opplevelse for læring. Dette rommet skjuler mange "skatter", og i de daglige samlingsstundene brukes rommet aktivt! Da ser vi på ting barna har laget tilknyttet temaet, og vi snakker om ting som vi voksne har plassert i rommet.  De minste som ikke har noe særlig språk enda deltar aktivt med kroppsspråk. De smiler og nikker gjenkjennende.

Gjentagelse:

Barn ELSKER gjentagelser! Når vi voksne er lei etter å ha lest den samme boka, til det samme barnet, dag ut og dag inn i en hel liten evighet, ja DA synes barna den er kjempespennende! Disse små simpelthen elsker gjentagelser! De største barna i barnegruppa frydes over å bli introdusert for nytt materiale mens de minste kan synes at det "kjente" er mest spennende.

Og vi må la dem slippe til! Vi kan lære utrolig mye av barna, de er supre problemløsere! Vi må være lekne når vi kan, og alvorlige KUN når det er nødvendig. Og så må vi høre på foreldrene! De er eksperter på egne barn; de VET hva barna deres liker, og derfor kan de supplere på en flott måte. De er en magisk kilde! De hjelper oss ofte slik at vi kan ta tak i en "her og nå" - situasjon, og da kan vi på best mulig måte la barna medvirke i sin egen hverdag.

Leken:

Når det gjelder leken så prøver vi å skape gode lekearenaer for alle! Vi har mange rom i Skolevegen 3, og det ER lov å stenge ei dør for å få "leke i fred". Mange ganger deltar vi voksne i leken. Da er det viktig å legge fra seg "voksenholdningene" og være med som en likeverdig lekepartner! Her er det barna som er ekspertene! Barn har en magisk evne til å komme med gode innspill i leksituasjoner (og ellers også), vi deltar på lik linje samtidig som vi inspirerer, utfordrer og flytter noen grenser for de som trenger det.

De ansatte i Karius og Baktus spiser sammen med barna. De har ingen egen matpause! Dette har de valgt selv, og de går heller hjem 30 minutter tidligere enn normalt 😀noe som betyr at fra de kommer på jobb og til de går hjem er de her 100% for barna! Ingen lek eller aktivitet må dermed avbrytes på grunn av at en voksen skal ha pause. Barn skjønner ikke sånt:) Barn er "her og nå", og ser de voksne i sammenheng med seg selv, hele tiden. Stikkordene for oss som jobber med/ sammen med disse små yndige vesener er:

* Ta oss tid! Masse tid!

* Slipp oss løs!

* Ha mot til å gi slipp på sannheten!

* Bestemme oss for å nyyyyte barnehagedagen!

Alle som er det minste fnugg sportsinteressert vet hva som foregår på en Curlingarena! Flere steiner sendes fra samme utgangspunkt mot samme mål! Det er lagets arbeidsoppgave, og ivrighet med kostene som bestemmer hvor fort, i hvilken retning steinen går og med hvilken presisjon målet nås!

Til sammenligning er det foreldre som "setter steinen" (barnet), mannskapet koster (barnehagepersonalet i nært samarbeid med foreldre) og målet nås; med ulik hastighet, med ulik presisjon og uten at noen av steinene blir "utslåtte"! Underveis skaper vi kompetente mennesker som skal klare og håndtere resten av sitt liv!

Huskeregel: KOST MED MÅTE 🙂🙂🙂