Slik planlegger vi:)

Mathea og William lager båt av eggkartonger.

 

 

KUNSTNERISKE OG KREATIVE BARN I KULTURBARNEHAGEN

Når vi jobber med barn og skapende virksomhet er det ikke produktet som er i fokus, men prosessen. Å gi barn ulike erfaringer med mange materialer og teknikker er veldig viktig. Vi trenger ikke nødvendigvis et hvitt ark og et maleskrin for å male. Det er så innmari mange andre måter å skape på, og barn parallellforflytter all læring; det de lærer og erfarer innenfor kunst/- og kulturfag tar de med seg inn i andre fagområder, og terskelen for å prøve ut nye ting blir generelt lavere.

Oppskrift på kreative barn:

  1. Gi dem rik og variert tilgang på materialer

  2. Vær en «tilstedeværende» voksen

  3. Gi de gode tilbakemeldinger på det de gjør

  4. Gi ulike utfordringer innenfor ulike alderstrinn.

  5. Vær åpen for at barn kommer med egne kreative løsninger.

  6. Hjelp og støtt de som har behov

  7. Om det de lager blir vakre kunstverk; ta det som en ren bonus!!