Ei super foreldregruppe:)

Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.                                               Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 20

Vi ønsker at foreldre skal være en naturlig del av barnehagevirksomheten. ALT vi gjør i vår daglige virksomhet skal være synlig for foreldregruppa, og ved å involvere foreldre i stor grad oppnår vi at de får et slags "eierforhold" til barnehagen:)

Vi har foreldrerådsmøte hver høst. Møtet starter med en film; musikk og bilder fra foregående barnehageår. Dette innslaget framkaller både smil, latter og noen tårer i foreldregruppa, og bildene dokumenterer på en god måte hva vi i hovedsak har fylt dagene med. På dette møtet går vi også gjennom barnehagens årsplan. Her har foreldre muligheter til å komme med innspill til aktiviteter tilknyttet fagområdene og vi diskuterer også den daglige virksomhet; 

HVA legger vi vekt på i vårt arbeid med barna?

HVORFOR gjør vi det?

HVORDAN jobber vi med barna for å nå våre mål?

Foreldrene i Karius og Baktus er ei ressurssterk gruppe! Vi utnytter selvfølgelig de ulike ressursene når vi har behov for det.

Alle Karius og Baktus-foreldre har tilgang til barnehagens lokaler også utenom åpningstid. Vi har en ordning som gir våre familier anledning til å låne lokalene i forbindelse med bursdagsfeiringer, møter osv. Dette er populært!

Trøtte foreldre trenger morgenkaffe! I garderoben står det nytraktet kaffe. De som har tid og anledning drikker kaffe sammen med oss før de drar og de som ønsker kan ta med seg et "Karius og Baktus"-stålkrus og nyte morgenkaffen i bilen på veg til jobb.

Den daglige kontakten mellom ansatte og foreldre finner sted i bringe-/ hentesituasjoner, og vi møter derfor ALLTID barn og foreldre i garderoben når de kommer til barnehagen (bortsett fra mellom 08.15 og 08.45, da må barna følges inn til frokostbordet). Vi kan, etter over to år nærmest ikke huske at barna har grått over å bli forlatt av mamma eller pappa. Det gjør oss som jobber her både stolte og glade, samtidig som det gir foreldrene en visshet om at barna trives hos oss. På ei whiteboardtavle i gangen skriver vi "dagen i dag", og foreldre kan under henting lese hva vi har brukt dagen til. Der står det også hvor lenge det enkelte barn har sovet middagshvil og hva vi har spist til lunsj!

Vi har foreldresamtaler hver høst (november) og nye samtaler om våren dersom pedagog eller foreldre ser behov for det. I tillegg er det foreldrekaffe av og til; Høstmiddag i oktober; lysfrokost for foreldre/søsken i desember; Barnehagedagen i mars og sommerfest i juni med servering av grillmat til Karius og Baktusfamiliene:) Alt dette gir oss et godt samhold!

Barnehagen har et samarbeidsutvalg som i år består av:

Foreldrerepresentanter: Linn Hege Engen og Mathias Nygård

Ansatterepresentant: Åse Marie Grane

Styrer: Åse

 

Brukerundersøkelse, gjennomført i september 2019 ga oss en score på 5,85 av 6 mulige :) Vi er stolte!!