Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten? :)

Hvem er vi?

Karius og Baktus kulturbarnehage så dagens lys 16. august i 2010. Barnehagen er etablert i den gamle tannklinikken i Skolevegen, og etter å ha vært i kontakt med Egners arvinger; Bjørn - Tor Egner fikk vi skriftlig tillatelse til å bruke "Karius og Baktus"- navnet. Veldig passende, siden mange vil forbinde dette bygge med tannhelsetjenesten!

Barnehagens satsningsområder er:

* Kulturfag

* Barns medvirkning

* Foreldresamarbeid

* Barns fysiske helse/ sunn mat

Vår barnehage er inspirert av Reggio Emilia-pedagogikk, hvor kreativitet hos barn dyrkes! Vi jobber mye med kunstfagene i barnehagen, og leier inn kompetanse utenfra for å tilføre enda mere enn det vi behersker i personalgruppa. Vi har hatt kunstfagstudenter inne å jobbet med tekstskaping og landart, vi har musikkpedagog som jobber med barna en gang i uka og i tillegg sitter personalgruppa på kompetanse innenfor både skapende virksomhet og musikk :)

Barnehagen er godkjent som Helsefremmende barnehage.

I alt vårt daglige arbeid står Rammeplan for Barnehager sentralt. Den er vårt øverste styringsdokument i tillegg til Lov om Barnehager. Underlagt disse utarbeider barnehagen en egen progresjonsplan, årsplan og månedsplan.