Standard side

Søknadsskjema

Fødselsnummer

 

Fornavn, mellomnavn      

Etternavn

Adresse

 

Postnummer

Poststed

 

 

 

Personalia foresatte

 

 

 

Har barnet to foresatte Ja:      Nei:

 

 

Gift:                  Samboende:

 

Foreldre bor ikke sammen:

Opplysninger om foresatt 1

Fødselsnummer

 

Fornavn

Etternavn

Adresse

 

Postnummer

Poststed

Telefon hjemme

 

Telefon jobb

e-post

Opplysninger om foresatt 2

Fødselsnummer

 

Fornavn

Etternavn

Adresse

 

Postnummer

Poststed

Telefon hjemme

 

Telefon jobb

e-post

 

Ønsker plass i

 

Karius og Baktus kulturbarnehage:

 

Fiplingdal barnehage:

                                       

Ønsket oppholdstid pr. uke:

1 dag:

2 dager:

3 dager:

4 dager:

Halv plass:

Hel plass:

Ønsker oppstart:

SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS KARIUS OG BAKTUS KULTURBARNEHAGE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted:

 

Dato:

Underskrift: