Velkommen til Karius og Baktus

Karius og Baktus kulturbarnehage er en 1 - avdelings barnehage med plass til 18 barn i alderen  1 - 6 år. Barnehagen har tilhold i den gamle tannklinikken i Skolevegen. Her trives vi godt, både store og små! Vi har det veldig koselig, både inne og ute. Kom gjerne innom på besøk!

Besøksadresse: Skolevegen 3, 8680 Trofors

Telefon: 40 43 86 07

e-post: asegran@online.no

Karius og Baktus-nytt

10. okt, 2017
Ledige plasser
Barnehagen har ledig 1 plass fra 01. Oktober. Søknadsskjema fås ved henv. barnehagen: mail asegran@online.no, tlf. 926 43566 eller ved besøk i Skolevegen 3.
Foreldrebetaling følger statens satser, kr. 2 976,- (alt inkludert)
Barnehagen har pr. tiden 12 barn i alderen 1 - 5 år.
14. feb, 2017
Hovedopptak 2017/18
Utlysning av barnehageplasser er offentliggjort gjennom fellesannonse med Grane kommune. Søknadsskjema fås i barnehagen, det kan eventuelt søkes på kommunalt skjema og merkes Karius og Baktus kulturbarnehage. Vi har inntil 2 ledige plasser hos oss. Velkommen som søker :)
14. apr, 2016
Fysisk aktivitet
Vi er en helsefremmende barnehage, og får en del støtte gjennom folkehelsemidlene. I vår har vi kjøpt inn ei motorikk-krokodille, med trapp og sklie for de minste barna. God trening og masse gøy! Denne blir fullt ut finansiert av folkehelsemidler. Supert! :)
27. nov, 2015
Foreldrebetaling
Det betales for 11 måneder i året, bortsett fra for de barna som følger skoleruta, og betaler for 10 måneder.
Alle har uansett EN betalingsfri måned i løpet av barnehageåret (august 2015 - juli 2016). Denne kan dere benytte dere av når som helst. Bare gi beskjed innen den 1. i den måneden det ønskes for. De som ikke har benyttet seg av betalingsfri måned i løpet av året får automatisk betalingsfri juli (ingen giro i august).
8. sep, 2015
Helsefremmende barnehage
Handlingsplan for helsefremmende barnehage er ferdig. De ansatte har gjort en stor jobb i forhold til skjemakartlegging og styrer har utarbeidet planen på grunnlag av dette. Nå gjenstår det å få dette med i vedtekter, samt i årsplan for barnehagen :)
8. jan, 2013
Barnehagens virksomhet
Barnehagens viktigste oppgave er å ta vare på barndommen og skape gode betingelser for utvikling av et positivt selvbilde og til å være del av et sosialt fellesskap.
I Karius og Baktus kulturbarnehage er lek, fysisk aktivitet, kulturinntrykk og -uttrykk basis for barnehagens virksomhet.

1 - 2 åringene:
Motorisk aktiviteter.
Enkle formingsaktiviteter.
Daglig musikk/sang/rytmikk.
Bruk av bøker: samtale og aktiv bruk av bilder.
Mye bruk av barnehagens uteområde.

3 - 4 åringene:
Motorisk aktiviteter.
Daglig musikk/sang/rytmikk.
Bruk av bøker: høytlesing avsluttende historier, samtale.
God tilgang til formingsaktiviteter med ulike matialer og teknikker.
Ukentlig tegneaktivitet.
Mye bruk av barnehagens uteområde og nærmiljø.

4 - 5 åringene:
Turer i skog og mark.
Starter instrumentopplæring.
Benytte kulturtilbud.
Bli kjent i nærmiljø, lokale institusjoner.
Ukentlig tegneaktivitet.
God tilgang til formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker.
Samtale med vekt på etiske og filosofiske tema.
Bruk av bøker: enkle fortsettelsesbøker, bøker med etiske og filosofiske tema, faktabøker – god til til samtale og undring.

5 - 6 åringene:
Turer i skog og mark.
Benytte kulturtilbud.
Bli kjent i nærmiljø, lokale institusjoner.
Ukentlig tegneaktivitet.
God tilgang til formingsaktiviteter med ulike materialer og teknikker. Få erfaringer med mer avanserte formingsteknikker f.eks trykk-teknikk.
Større tema/prosjektarbeid som krever samarbeid og fordypning over tid.
Samtale med vekt på etiske og filosofiske tema.
Bruk av bøker: fortsettelsesbøker, bøker med etiske og filosofiske tema, – som grunnlag for samtale og undring.
Faktabøker, opplevelser og erfaringer som grunnlag for forsking og undersøkelser.
SPRÅKKISTA, matematiske aktiviteter.
Med vennlig hilsen
Karius og Baktus kulturbarnehage