Velkommen til Karius og Baktus

Karius og Baktus kulturbarnehage er en 1 - avdelings barnehage med plass til 18 barn i alderen  1 - 6 år. Barnehagen har tilhold i den gamle tannklinikken i Skolevegen. Her trives vi godt, både store og små! Vi har det veldig koselig, både inne og ute. Kom gjerne innom på besøk!

Besøksadresse: Skolevegen 3, 8680 Trofors

Telefon: 40 43 86 07

e-post: asegran@online.no 

Karius og Baktus-nytt

25. aug, 2020
Kulturbarnehagen
Uansett hvilke fagområder det jobbes med så ligger fagområdet "Kunst, kultur og kreativitet" alltid som et bakteppe. For eksempel:
- Hvilke bøker trenger vi å låne på biblioteket? Finnes det litteratur for barn som handler om fagområdet "Antall, rom og form?"
- Hvilke sanger bør vi fokusere på når vi jobber med fagområdet "Natur, miljø og teknikk?"
- Hvordan kan vi ved hjelp av maleaktiviteter dokumentere arbeid med fagområdet "Kommunikasjon, språk og tekst?"

Dette året skal "Klima og Miljø" være et overordnet tema. Dette begrunnes med at disse temaene har stort globalt fokus, og barnehagen som organisasjon skal "gå i takt" med samfunnet forøvrig. Årets TV-aksjon samler inn penger til å bekjempe "Plast-i-havet", og Den nasjonale barnehagedagen dette barnehageåret (9. mars 2021) har tema "Klima og Miljø". Akkurat nå har vi et ideverksted gående blant personalet om hvordan vi kan jobbe med små barn og miljø.
- slå av lys når de forlater rom
- sortere søppel
- plukke søppel ute
Det finnes mange måter å jobbe pedagogisk med små barn og klimaspørsmål. Vi gleder oss til å se hva vi får ut av dette.
25. jun, 2019
Ledige plasser
Barnehagen har pr. 1. august 2020 litt ledig kapasitet, tilsvarende 1,5 småbarnsplass eller 3 storbarnsplasser.
25. jun, 2019
Fysisk aktivitet
Vi er en helsefremmende barnehage, og får en del støtte gjennom folkehelsemidlene. I vår har vi kjøpt inn ei motorikk-krokodille, med trapp og sklie for de minste barna. God trening og masse gøy! Denne blir fullt ut finansiert av folkehelsemidler. Supert! :)
25. jun, 2019
Foreldrebetaling
Det betales for 11 måneder i året. Statlig makspris er pr. tiden 3135,- I tillegg betales det for mat. Det sendes ut månedlige faktura på kr. 3405,-
Alle har en betalingsfri måned i løpet av barnehageåret (august 2019 - juli 2020). Denne kan foreldrene benytte seg av når som helst i løpet av barnehageåret. De som ikke har benyttet seg av betalingsfri måned i løpet av året får automatisk betalingsfri juli (ingen giro i august).
Med vennlig hilsen
Karius og Baktus kulturbarnehage