Velkommen til Karius og Baktus

Karius og Baktus kulturbarnehage er en 1 - avdelings barnehage med plass til 18 barn i alderen  1 - 6 år. Barnehagen har tilhold i den gamle tannklinikken i Skolevegen. Her trives vi godt, både store og små! Vi har det veldig koselig, både inne og ute. Kom gjerne innom på besøk!

Besøksadresse: Skolevegen 3, 8680 Trofors

Telefon: 40 43 86 07

e-post: asegran@online.no

Karius og Baktus-nytt

25. jun, 2019
Ledige plasser
Barnehagen har pr. 1. august 2019 ingen ledig kapasitet.
25. jun, 2019
Fysisk aktivitet
Vi er en helsefremmende barnehage, og får en del støtte gjennom folkehelsemidlene. I vår har vi kjøpt inn ei motorikk-krokodille, med trapp og sklie for de minste barna. God trening og masse gøy! Denne blir fullt ut finansiert av folkehelsemidler. Supert! :)
25. jun, 2019
Foreldrebetaling
Det betales for 11 måneder i året, bortsett fra for de barna som følger skoleruta, og betaler for 10 måneder.
Alle har uansett EN betalingsfri måned i løpet av barnehageåret (august 2019 - juli 2020). Denne kan dere benytte dere av når som helst. Bare gi beskjed innen den 1. i den måneden det ønskes for. De som ikke har benyttet seg av betalingsfri måned i løpet av året får automatisk betalingsfri juli (ingen giro i august).
8. sep, 2015
Helsefremmende barnehage
Handlingsplan for helsefremmende barnehage er ferdig. De ansatte har gjort en stor jobb i forhold til skjemakartlegging og styrer har utarbeidet planen på grunnlag av dette. Nå gjenstår det å få dette med i vedtekter, samt i årsplan for barnehagen :)
Med vennlig hilsen
Karius og Baktus kulturbarnehage